BAS-P och BAS-U

Inom företaget finns medarbetare utbildade i BAS-P och BAS-U, till hjälp med bland annat framtagande av arbetsmiljö- och miljöplaner, riskanalyser, APD-planer och andra dokument som krävs enligt PBL.