Kontrollansvar enligt PBL

Hos Pyramiden finns certifierade Kontrollansvariga enligt PBL, till stöd för beställare i alla delar av byggprocessen.