Projekteringsledning

Vi hjälper till med framtagning av tekniska och ekonomiska förstudier, ger ledning och stöd vid produktion av handlingar, beskrivningar, förfrågningsunderlag eller andra dokument som behövs.

Pyramiden kan hjälpa till med entreprenadupphandlingar eller framtagning av kalkyler till stöd för beslut.