Företaget

Företaget001

Företaget

Pyramiden Projektledning AB startades i januari 2010 och består idag av flertalet seniora och juniora projektledare. Inom företaget finns en bred kompetens och stor branscherfarenhet.

För att värna om våra seniora projektledares erfarenhet och kunskap, försöker vi i den mån det är möjligt att arbeta i par där en erfaren och en junior projektledare gemensamt driver projekten. Detta ger värde för kunden genom ökad noggrannhet, effektivitet och mer kostnadseffektiv fördelning av våra resurser.

Våra arbetsuppgifter kan vara att bistå beställare och byggherrar i hela byggskedet från idé till färdigt hus. Vi kan hjälpa till med hela processen eller uppdelat i våra segment: Projekt- och projekteringsledning, byggledning, besiktning, kontrollansvariga enligt PBL samt BAS-uppdrag. Läs mer om våra segment under ”Kompetens”.

 

Vision

Vår vision är att vara det självklara valet av samarbetspartner för byggherrar, både inom privat och offentlig sektor.

 

Affärsidé

Vår affärsidé är att verka för långsiktigt samarbete baserat på förtroende och meriterad erfarenhet. Vår medverkan i projekten skall i alla delar skapa hållbara lösningar och ett mervärde för beställaren.

 

Strategi

Vår strategi är att ha goda kundrelationer och att alltid tillhandahålla prisvärda konsultprodukter som är till stor nytta för kunden i sin verksamhet.

 

Kvalitet & miljö

Pyramiden Projektledning AB är sedan juli 2010 kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Genom samordning av medarbetarnas erfarenheter och uppmuntran till nytänkande sker ett aktivt förbättringsarbete. Detta säkras genom regelbundna interna och externa revisioner.

Kvalitén på arbetet som Pyramiden Projektledning AB utför skall mer än väl uppfylla både kundens förväntningar såväl som myndigheters krav. Tillsammans med våra uppdragsgivare formulerar vi krav och mål för varje enskilt projekt. Kvalitetssystemet är upprättat för och anpassat till verksamhetens olika processer. Det är både ett stöd för projektören och en trygghet för uppdragsgivaren.

Vårt miljömedvetande som konsult i hus- och anläggningsprojekt med lång livslängd skall präglas av att verka för en byggprocess som är funktionell, miljöriktig samt ekonomiskt långsiktig.

Jobba hos oss