Tjänster

Projektledning

På Tyréns är vi vana att leda stora och komplexa projekt inom samhällsbyggnad. Vi tar ansvar för helheten och ser till att ditt projekt går i mål. Förutom projektledning erbjuder vi även projekteringsledning, byggledning och installationssamordning. Extra vassa är vi inom projektmetoden VDC och smarta digitala verktyg som BIM och 3D-visualisering.

Projekteringsledning

Projekteringsledarens uppgift är att tillvarata alla aktörers intressen genom att styra, samordna och leda medlemmarna i projektet mot ett o...

Projektledningstjänster

Projektledning betyder att vi tar ansvar för ett projekts planering, genomförande och avslut till rätt kvalitét inom fastställda kostnads- o...

Byggledning

Byggledningens huvuduppgift är att leda utförandet av det projekt som under tidigare skeden projekterats, helt eller delvis. Som byggledare ...

Illustration: Bau Arkitekter

Installationssamordning

Installationsledare har blivit en viktig roll i byggprojekten till följd av att byggnaderna blir mer installationstäta. Installationsledning...

Arbetsmiljö

Tyréns kan erbjuda byggarbetsmiljösamordnare och arbetsmiljöexperter inom Systematiskt arbetsmiljöarbete och lagstiftning. Vi arbetar även m...

VDC – Virtual Design and Construction

Vi hjälper dig att driva projekteringsprocessen effektivare med VDC – Virtual Design and Construction. VDC är en metodik som optimerar proje...

Kalkylering

På Tyréns har vi mångårig kompetens inom kalkylering. Här ansvarar vi för kostnadsberäkningar av projektet och för att ta fram olika typer a...

Entreprenadbesiktning

Vi utför i huvudsak entreprenadbesiktningar utförda enligt AB eller ABT. Detta inbegriper förutom slutbesiktningar även garantibesiktningar,...

Skyddsrumssakkunnig

Tyréns har skyddsrumssakkunniga certifierade enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Certifikatet ger Tyréns behörighet att...

Kontrollansvarig

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska byggherren utse en kontrollansvarig (KA) som ska se till att lagar och regler följs i byggprojekt. Kont...